ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မ႑ပ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ဆင္ႏဲႊမည္ | DVB