ၿမိတ္အထပ္သားစက္႐ုံ

October 6, 2015

ၿမိတ္အထပ္သားစက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား တရက္လုပ္အားခ ၃၆၀၀ က်ပ္ ရရွိရန္ေတာင္းဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကုန္းေဖာက္ေက်းရြာရွိ ၿမိတ္အထပ္သား စက္႐ုံက အလုပ္သမား ၂၀၀ နီးပါးဟာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တေန႔ ၃၆၀၀ က်ပ္ ရရွိဖို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက စက္ရံုအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုန္းေဖာက္ေက်းရွိ ၿမိတ္အထပ္သားစက္႐ုံဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္ရံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က တစ္လလုပ္အားခ က်ပ္ ၄ ေသာင္းမွ ၄ ေသာင္းခြဲအထိသာ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တရက္ ၃၆၀၀ က်ပ္ကို ကုမၸဏီဘက္မွ ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၂၀၀ နီးပါးက စက္ရံုအနီးရွိ အလုပ္သမား နားေနေဆာင္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာပါ။ ကုမၸဏီဘက္မွ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ တေန႔ လုပ္အားခ ၃၆၀၀ က်ပ္ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ခံစားခြင္႔မ်ား၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခအား ႏွိမ့္ခ်ေစခိုင္းမႈ မျပဳလုပ္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင္႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလစာ ရရွိေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ေန႔တ၀က္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ပါက လုပ္အားခ တေန႔စာ မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ အခ်ိန္ပို အလုပ္သမားမ်ားကိုေခၚပါက အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမပါဘဲ ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီနဲ႔ လာေရာက္ ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အစုုိးရက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြး သတ္မွတ္ျခင္း ဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက တရက္ကုုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးဖုိ႔ ဇြန္ ၂၉  ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု - ကိုဘိတ္  
7 years Ago
Up