ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္

June 11, 2017

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္ ၂ ဦး ႏုတ္ထြက္

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထေရဇာေမရဲ႕ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္ ၂ ေယာက္ ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႔က အလုပ္ထြက္သြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီက ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္မရခဲ့တဲ့ေနာက္ ခုလို ႏုတ္ထြက္သြားတာပါ။ ထရီဇာေမရဲ႕ ပူးတြဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ နစ္ခ္ တီမိုသီက ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔မွာ ရာထူးက ဆင္းေၾကာင္း ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီရဲ႕ တရားဝင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကေန ေျပာပါတယ္။ ဖီအိုနာ ဟီးလ္လည္း ရာထူးက ထြက္ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းဌာနက အစီရင္ခံပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီကို ေထာက္ခံမႈမရွိလုိ႔ စိတ္ပ်က္စရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ရတာမဟုတ္ဘဲ ေလဘာပါတီကို ေထာက္ခံမႈ မထင္မွတ္ေအာင္ တိုးလာေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႔ အေၾကာင္းျပၿပီး တီမိုသီက ေရးသားပါတယ္။ မဲဆြယ္ပြဲမွာ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္ပိုင္းအတြက္ တာဝန္ယူတယ္၊ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုန္က်စရိတ္ တိုးလာတာကို အမီလိုက္ဖို႔ ပါတီက ဘယ္လို အဆိုျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ ပိုအေသးစိတ္မထည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ေနာင္တရမိတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up