ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦးစာရင္းေပးထား

August 14, 2018

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦးစာရင္းေပးထား

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး လိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမ်ားလြန္းေနတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ မတ္လ ၉ ရက္က တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္းေတာင္းခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေပးထားတဲ့ စာရင္းအရ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၀ ဦးတယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာပါတယ္။ “ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အရမ္းမ်ားေနပါတယ္။ မ်ားေနေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အားလံုးေပါင္း စာရင္းေပးထားတာ ၈၀ ဦး ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦး ပါပါတယ္။ အခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကလည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္” ဒီၿငိမ္းစုစီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး တူတဲ့အခ်က္ေတြ စုၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ေပးတာေတြလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အားလံုးက လက္မခံဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးထဲမွာပဲ ေဆြးေႏြးသြားၾကမယ္လို႔ ဆုိတာေၾကာင့္ ျပန္လည္တင္ျပထားရတယ္လို႔ သိရတယ္။
4 years Ago
Up