ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

May 18, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ United Nations Global Compact Network Myanmar က ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား’ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနတာပါ။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up