ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နတၱလင္းၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB