ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆႏၵျပမႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္အမႈေပါင္း တလအတြင္း ၁၃ မႈရွိၿပီ | DVB