ၾသစေၾတးလ် ေၾကညာ

April 22, 2018

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား တုိးျမႇင့္မည္ဟု ၾသစေၾတးလ် ေၾကညာ

  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို တုိးသြားမယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္နဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈေတြကို ဒဏ္ေပးဖုိ႔ လုပ္တဲ့အခါ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို အျပင္းထန္ဆံုး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ ေပးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ က်မတို႔ လုပ္ပါမယ္။ က်ဴးလြန္သူတဦး တေယာက္ခ်င္းစီကို အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဆယ္ႏွစ္၊ အျမတ္ေငြရဲ႕ ၃ ဆ၊ ဒါမွမဟုတ္  ေငြဒဏ္ ေဒၚလာ ၉ သိန္းခြဲနီးပါး ခ်မွတ္မယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြအတြက္ အျမတ္ေငြရဲ႕ ၃ ဆ ဒါမွမဟုတ္ ေဒၚလာ ၉ သန္းခြဲ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္စဥ္အႏုတ္အသိမ္းေငြရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈနး္ ခ်မွတ္မယ္” လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် အေကာက္ခြန္နဲ႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ကယ္လီအိုေဒၚရာက ေျပာပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကို ကိုယ္ေက်နပ္မႈ အလားအလာေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔၊ ဥပေဒက သတ္မွတ္တဲ့ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ အဲဒါကို ေလ်ာ့သြားေအာင္လုပ္မယ္။  ဒီေတာ့ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားေတြအတြက္ ဘယ္သူမွ တာဝန္ခံဖုိ႔မလိုဘူးဆိုၿပီး အမွတ္မွားေနသူေတြအေနနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးႀကီးမားမား ရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္ထားဖုိ႔လိုၿပီ” လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆင္ ကေျပာပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်မွာ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ေနတယ္၊ ေစ်းႏႈန္း ကစားေနတယ္ဆိုတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေတြေၾကာင့္ လက္ရွိကြန္ဆာေဗးတစ္ အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာေနခ်ိန္မွာ အခုလိုအေရးယူမယ့္ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။
4 years Ago
Up