ၾသဂုတ္လတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုး၀င္

June 25, 2015

ထိုင္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ထိုင္းႏုိင္ငံ အႀကီးဆုံး အစိုးရပိုင္ ပီတီတီ စြမ္းအင္ကုမၸဏီဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံနဲ႔ ျမန္မာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရပ္ခ်ဘူရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီနဲ႔ အက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းက ေရးပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ ပီတီတီကုမၸဏီဟာ အရည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ (အယ္လ္အန္ဂ်ီ) ေတြကို ျမန္မာမွာ သိုေလွာင္ႏုိင္ေအာင္ ေရေပၚ သိုေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ အရာေတြနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔အျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ ယူနစ္ (အက္ဖ္အက္စ္အာယူ) ေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရပ္ခ်ဘူရီကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိ ေပါင္ဒစ္ေပါ့ခ်နာက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ ပထမအဆင့္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အက္ဖ္အက္စ္အာယူက တန္ ၃ သန္း သိုေလွာင္ထားႏုိင္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရပ္ခ်ဘူရီကုမၸဏီက ၂၅ ကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ စီမံကိန္းကို ပိုင္ဆုိင္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကေန ရယူ အသုံးျပဳေနၿပီး ဒီအထဲက ၅ ပုံ ၁ ပုံဟာ ျမန္မာကရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ၆ ႏွစ္ကေန ၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ ထိုင္းဟာ ႏိုင္ငံတြင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ျပတ္ေတာက္ႏိုင္သလို ေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ပီတီတီနဲ႔ ရပ္ခ်ဘူရီ ကုမၸဏီဟာ ၆၀၀ မီဂါ၀ပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ုံတ႐ုံကို က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စက္႐ုံအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမွာ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ကို ထုိင္းႏုိင္ငံ တင္ပို႔မယ္လို႔ ေပါင္ဒစ္ေပါ့ခ်နာက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up