ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ အနားေပးထုတ္ပယ္ခံရေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းအတည္ျပဳ

April 25, 2016

ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ အနားေပးထုတ္ပယ္ခံရေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းအတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းဟာ ပါတီမွ အနားေပးထုတ္ပယ္ခံရတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ကေန ဒီကေန႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ပါတီကေနအနားေပးတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ပယ္ခံ ရသူေတြထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစု အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ ၁၇ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက “မိမိသည္ ပါတီ၀င္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ပါတီကို ကုိယ္စားျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ဘ၀လုံၿခဳံေရး၊ ျပည္သူေကာင္းစားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနရ၍ မိမိ၏ ႏုိ္င္ငံေရးခံယူခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားပါသည္။”လို႔ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ႀက႕ံခိုင္ေရး ပါတီ၀င္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ တည္ဆဲ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မရွိကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းေတြက သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔နဲ႔ ဒီကိစၥဟာ ပါတီတြင္းနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးစီးပြားကို တနည္းမဟုတ္ တနည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up