ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္လည္သံုးသပ္ျခင္း

May 11, 2017

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal မွာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၁ ရက္ေန႔ေတြက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္လို႔ UEC ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက ရလာတဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္ၿပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျပဳလုပ္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာေတာ့ အခက္ခဲတခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ၿပီး တပ္တြင္းမဲ႐ံုေတြမွာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ လိုေသးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ပစၥည္းတခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up