ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္

April 3, 2017

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးမႈအားနည္းတာဟာ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးမႈ အားနည္းဟု ANFREL အဖြဲ႔ဆို

  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးသူေတြ နည္းပါရတာဟာ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးလုုပ္ငန္း အားနည္းတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တဲ့ Asian Network for Free Elections (ANFREL) အဖြဲ႔က အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ Mr. Damaso Magbual က ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မီကာဆာဟိုတယ္မွာျပဳလုုပ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ တရားဝင္သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လာေရာက္မဲေပးတဲ့ အေရအတြက္နည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတြ႔ရပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုုရင္ လာေရာက္မဲေပးသူ အေရ အတြက္က ၁၂.၂၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္။ အင္မတန္ကို နည္းပါတယ္။ နည္းရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲထဲမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုရင္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းတာေၾကာင့္ ပါဝင္အားနည္းတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ ပါတယ္။ ဘာလို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေနမွာလည္း အစိုုးရလဲေျပာင္းသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားမွာမဟုုတ္ဘူးဆိုုၿပီး မထည့္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကိုု အသိပညာေပးမႈအားနည္းတာေၾကာင့္ပါ။ UEC က လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကျဖစ္ျဖစ္ မဲေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အသိပညာေပးတာ မထိေရာက္လိုု႔ အားနည္းတာေၾကာင့္လိုု႔ေျပာလိုု႔ရပါတယ္” လိုု႔ Mr. Damaso Magbual က ဆိုုပါတယ္။ အခု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မဲစာရင္းေတြကို အမွားကင္းေအာင္ အခုထက္ပိုမို လုုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လိုု႔ ANFREL အဖြဲ႔က ေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ANFREL အဖြဲ႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲသ႐ုပ္ခြဲပညာရွင္ ၂ ဦးအပါအဝင္ ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၁၃ ဦးတို႔နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ ခုုမွာရွိတဲ့ မဲ႐ုံ ၁၉၄ ႐ုံကို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တာပါ။
5 years Ago
Up