ၾကက္သြန္ေဈး

July 9, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲတတန္ကုိ ၈၄၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က တတန္ကုိ ၉၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက တပိႆာကုိ ၁၄၆၀ ကေန ၁၈၆၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၅ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး စားေတာ္ပဲလုံးက တပိႆာကုိ ၁၂၈၀ ကေန ၁၃၂၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းက တပိႆာကုိ ၁၈၅၀ ကေန ၁၉၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ အာလူး အာလူး (ဟဲဟုိး) က တပိႆာကုိ ၆၂၀ ကေန ၉၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴ တပိႆာကုိ ၂၉၀၀ ကေန ၃၇၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက တတင္းကုိ ၃၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA
3 years Ago

July 5, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၂၁၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က ပိႆာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၉၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၀၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးက ၅၉ ဒသမ ၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကုိ ၇၄၀၀၀ ကေန ၇၆၁၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံး တအိတ္ကုိ ၇၇၅၀၀ ကေန ၉၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၃၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၅၆ ဒသမ ၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကုိ ၉၈၄၀၀ ကေန ၁၁၉၂၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းတအိတ္ကုိ ၈၈၀၀၀ ကေန ၁၀၁၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၈၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေျမပဲလုံးဆံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေျမပဲလုံးဆံနီ တပိႆာကုိ ၃၅၀၀ ကေန ၃၈၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေျမပဲလုံးဆံနီ တပိႆာကုိ ၃၅၀၀ ကေန ၃၆၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၅၅၀ ကေန ၇၅၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၆၀၀ ကေန ၇၇၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေတြထဲက ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းက်ဆင္းေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ဝယ္ယူမႈ နည္းသြားၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ ေအးေနတဲ့အတြက္ အနည္းငယ္ ေစ်းက်ဆင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ၁၂၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မတ္ပဲကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းက်ဆင္းေနပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္က တင္သြင္းခြင့္ရတဲ့ စာရင္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုတ္ေပးေနတဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္ပဲက ဒီတပတ္မွာ ၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA
3 years Ago
More News
Up