၂၁ ႏွစ္တာကလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ပိုမိုေပၚေပါက္ဟု ဆို

May 6, 2016

၂၁ ႏွစ္တာကလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ပိုမိုေပၚေပါက္ဟု ဆို

၂၁ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေမ်ွာ္မွန္းထားတာတက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ပိုမိုေပၚေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္႐ွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ေဒၚလွ၀တီက ေျပာၾကားပါတယ္။ ဒီေန႔ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ႏြယ္ေလး)  
6 years Ago
Up