၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးသစ္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သင္တန္း ပို႔ခ်မည္

December 14, 2017

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးသစ္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သင္တန္း ပို႔ခ်မည္

  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက မူလတန္းျပဆရာ ဆရာမအားလံုးကို သင္ၾကားနည္းစနစ္သင္တန္း ပို႔ခ်သြားမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ေျပာင္းလဲမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ပထမတန္း သင္ၾကားတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြကိုသာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ႔တာေၾကာင့္ အဲဒီဆရာ ဆရာမေတြရာထူးတိုး ေက်ာင္း အေျပာင္းအေရြ႕မွာ ေက်ာင္သားေတြအတြက္ သင္ၾကားမႈ တခ်ဳိ႕ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္အခု ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ အေျပာင္းအလဲမွာေတာ့ မူလတန္းဆရာ ၂ သိန္းေက်ာ္ကို သင္တန္းပို႔ခ်သြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲမယ့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ဟာ ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္နဲဲ႔ ပံုစံတူျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္ ၁၀ မ်ဳိးကို သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေျပာင္းအလဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္း ေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ပညာေရးသုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူေတြ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြက ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ အေျခခံပညာအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမႉးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ အေျခခံပညာ အဆင့္မွာ (KG+12)သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစနစ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာတာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို တစ္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲကာသင္ၾကားလာတာျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up