၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္

May 18, 2018

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ တန္ခ်ိန္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ဖမ္းမိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ တန္ခ်ိန္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား အပါအဝင္ တရားခံ ၆၅၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ ၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈတို႔အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေစဖုိ႔ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တရားမင္ စစ္ထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္မႈေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့တာလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရားမဝင္ ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား စုစုေပါင္း (၄၂,၈၉၃.၄၃၁၆) တန္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၉ ဦး အပါအဝင္ တရားခံ ၆,၅၉၁ ဦး၊ ယာဥ္/ ယႏၲရား ၃၁၉၂ စီး ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ Photo : Forest Department
4 years Ago

February 27, 2018

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း အခြန္ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြက္ ေကာက္ခံရတဲ့ အခြန္ေငြဟာ မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၃၀၇၈ ဒသမ ၇၉၉ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရရွိတယ္လို႔  စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ေပးပို႔တဲ့  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေန အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု  ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသြားတာပါ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တခုလံုးတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ လ်ာထားခ်က္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ ေငြက်ပ္ ၆၄၈၁ ဒသမ ၀၀၈ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ ၂၁ မ်ဳိးမွ ေကာက္ခံဖို႔ လ်ာထားခ်က္ကေတာ့  ေငြက်ပ္ ၂၅၅၃ ဒသမ ၆၈၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေနကေတာ့ က်ပ္ ၃၀၇၈ ဒသမ ၇၉၉ ဘီလီယံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၂၀ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အနာဂတ္ကာလမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြကို အခြန္အရပ္ရပ္ ေကာက္ခံရရွိမႈက ရေငြေတြနဲ႔ အဓိကတည္မွီသံုးစြဲရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခြန္အေကာက္ရေငြနဲ႔  ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကေတာ့ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္္လို႔  ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္အေကာက္ေတြ  အျပည့္အဝ ေကာက္ခံရရွိဖို႔ အခြန္အေျခခ်ဲ႔ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမယ္လု႔ိ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္ကေတာ့  အခြန္ရေငြ တိုးတက္ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ  တည္ဆဲအခြန္မူဝါဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္ဝိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြသာမက တိုက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ဝင္ေငြခြန္ေတြကိုလည္း အထူးအေလးထား ဖိဖိစီးစီး ေကာက္ခံသင့္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ အေလ့အထ ျပန္႔ပြားတုိးတက္ေစဖို႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ရရွိခံစားႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို ျပည္သူေတြ ပိုမိုသိရွိေစဖို႔ ပညာေပးမႈေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္၊ အခြန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူေတြကို အေလးထားၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔  အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ အခြန္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈနဲ႔ ကုန္စည္ေတြ တရားမဝင္ တင္သြင္း၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတို႔ကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းဖို႔လည္း တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။ မေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - MOI
4 years Ago
Up