၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း

January 6, 2016

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄ သိန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီရင္ခံ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံစာေတြ တင္သြင္းခဲ႔႔ပါတယ္။ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကေန စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၃၇၅ ၀၉၀ သိန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အစီရင္ခံလိုက္တာပါ။ “ဒီေငြေတြကို ေတာင္းထားတယ္။ ဘူေဖးစားသလို ဦးထားတာေပါ့။ ဘတ္ဂ်က္(ႏွစ္) လည္းကုန္ေရာ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ျပန္အပ္တယ္။ တကယ္လိုတဲ႔ ဌာနေတြက မသံုးရဘူးေပါ့။ ၂၀၁၄-၁၅ စာရင္းစစ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ မွာ ၄.၂၀၄ ထရီလီယံ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၄ သန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္) ျပန္အပ္ပါတယ္” လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္တိုးက ဆိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္သူအတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ႔ ဌာနေတြက ေငြမရၾကဘူးလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနေတြကို ဘတ္ဂ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္ထာင္စုရဲ႕ လ်ာထားတဲ႔ အသံုးစရိတ္ကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁,၃၇၀,၉၆၃ သန္း (ကုေဋေပါင္း ႏွစ္သန္း) ေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျပည္ပအကူအညီေတြ ရလာတာ၊ ျပည္တြင္းအခြန္ေတြ တိုးျမွင့္လာတာ၊ ျပည္တြင္း သယံဇာတနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈက ၀င္ေငြေတြ ျမင့္လာတာေတြ ေတြ႕ရေပမယ့္ လိုေငြနဲ႔ GDP အခ်ိဳးကေတာ့ ျမင့္မားေနတုန္းပဲ လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္ ၀င္ေငြမဟုတ္တဲ႔ ျပည္ပေခ်းေငြေတြကို ၀င္ေငြအျဖစ္ေဖာ္ျပသံုးစြဲေန တာဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရရွည္တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေႂကြးၿမီျပႆနာႀကံဳရ ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကလည္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ အတည္ျပဳသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေနာက္ မွာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုေငြဟာ က်ပ္ ကုေဋေပါင္း ေလးသိန္းေလာက္ ရွိေနမွာပါ။
7 years Ago
Up