၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္

April 14, 2019

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂ဝဝဝ ခန္႔ တရားစြဲဆို

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းနဲ႔ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါး တရား႐ံုးေတြမွာ စြဲဆိုခဲ့ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းက ပိုမ်ားတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕  ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမွာ အေရးႀကီးရာဇဝတ္မႈေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁၁၂၀၊ မုဒိမ္းမႈက ၈၀၂ မႈရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးေတြမွာ စြဲဆိုတဲ့အေရအတြက္ပဲ ျဖစ္ၿပီး လူသတ္မႈ ၁၃၃၉ မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ ၁၂၄၁၇ မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ ၁၇၉ မႈ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ ၃၂၉၄ မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြဟာ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၂၅၃ မႈ စြဲဆိုခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းမွာ ၁၇၂ မႈ၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ၁၄၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၁၁၄ မႈ စြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာအရ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ စြဲဆိုထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ေလ်ာ့ေစဖို႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ အခြင္အေရးေတြ အျပည့္အဝရေစဖို႔ စီမံထားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္သူေတြကို ေနာက္ထပ္ အဲဒီလို ျပစ္မႈေတြ မက်ဴးလြန္ဝံ့ေစဖို႔ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီလိုအမႈေတြကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးေတြကိုပဲ စြဲဆိုတင္ပို႔ဖို႔၊ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမဟုတ္တဲ့ ႐ိုး႐ိုးမုဒိမ္းမႈေတြကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ၁၂၇ မႈနဲ႔ အမ်ားဆံုး စြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပဲခူးတိုင္းမွာ ၁၂၃ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္းမွာ ၁၂၁ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၁၀၁ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၇၄ မႈနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္မႈကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၂၀၄ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္းမွာ ၁၆၈ မႈ၊ ဧရာဝတီတို္င္းမွာ ၁၅၆ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းမွာ ၁၄၇ မႈနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈေတြကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၂၆၂၆ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၂၃၇၀ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၂၀၁၅ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၁၈၅၆ မႈနဲ႔ အမ်ားဆံုးစြဲဆိုထားပါတယ္။
2 years Ago
Up