၁ သန္းေက်ာ္ခ်န္ထားဟု အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဆို

April 25, 2017

အနာဂတ္အတြက္ အရန္သတၱဳသုိက္ဧက ၁ သန္းေက်ာ္ခ်န္ထားဟု အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဆို

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အရန္သတၱဳသိုက္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁၈ သန္းဧကေက်ာ္ကို ဘာမွမလုပ္ဘဲ အနာဂတ္အတြက္ ခ်န္ထားတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ေျပာပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ ပထမ တႏွစ္ျပည့္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွင္းလင္းတဲ့အခမ္းအနားမွာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေျပာတာပါ။ အနာဂတ္အတြက္ခ်န္ထားတဲ့ စုစုေပါင္းအရန္သတၱဳသုိက္ပမာဏဟာ ၁၁၈၇၄၉၂ ဧက ျဖစ္ပါတယ္။ "အနာဂတ္အတြက္ အရန္သတၱဳသိုက္ေတြ ခ်န္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လက္ရွိ လံုး၀ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္ဘဲနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ခ်န္ထားတာျဖစ္ပါတယ္"လို႔ ဦးခင္ေမာင္ရီက ဆုိပါတယ္။ အနာဂတ္အတြက္ ခ်န္ထားတဲ့ အရန္သတၱဳသုိက္ေတြ သတ္မွတ္ထားမႈမွာ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး မွာ ေက်ာက္မီးေသြး ၈၆၅၄၄၂ ဧက၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၀၂၉၀၃ ဧက၊ စုစုေပါင္း ၁၁၆၈ ဒသမ ၃၄၅ ဧက၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ဂရပ္ဖုိက္ ၁၁၁၀၀ ဧကနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ သံသတၱဳ ၈၀၄၇ ဧက ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up