၁၆ ခ်က္ ရရွိ

December 31, 2016

မ႑ိဳင္ ၄ ရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခ်က္ ရရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ ၃ ခုနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔ရဲ႕ မ႑ိဳင္ ၄ ရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကေန သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခ်က္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မ႑ိဳင္ ၄ ရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲမွာ နားလည္မႈလြဲမွားေစတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာေတြကို ဦးစြာ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးဖို႔၊ မီဒီယာသမားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာ မရွိေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
6 years Ago
Up