၁၄ ေယာက္ေျမာက္ အိႏၵိယသမၼတအျဖစ္ ရမ္ နာ့သ္ ကိုဗင္ဒ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို

July 25, 2017

၁၄ ေယာက္ေျမာက္ အိႏၵိယသမၼတအျဖစ္ ရမ္ နာ့သ္ ကိုဗင္ဒ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို

အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၄ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ရမ္ နာ့သ္ ကိုဗင္ဒ္ဟာ ဒီကေန႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ျဒာမိုဒီရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအတြက္ ပိုတင္းက်ပ္တဲ့ ၾသဇာအာဏာကို ရေစတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၇၀ အရြယ္ ဇာတ္နိမ့္ႏုိင္ငံေရးသမားကို ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားလို႔ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလြယ္တကူ ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အိႏၵိယရဲ႕ ရာစုႏွစ္ခ်ီ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားမႈ အစဥ္အလာထဲက အနိမ့္ဆံုးဇာတ္ျဖစ္တဲ့ ဒါလစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဒါလစ္ဇာတ္ထဲက ကြန္ဂရက္ပါတီဝင္ ေမးရာကူးမားကို အႏိုင္ရၿပီး သမၼတ ျဖစ္လာတာပါ။ အိႏိၵယရဲ႕ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတဟာ ပြဲတက္အဆင့္ အခန္းက႑ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရကေတာ့ ၾသဇာအာဏာကို ကိုင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးမပါဝင္တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြအတြင္း အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ဘယ္ပါတီက အေကာင္းဆံုး အေနအထားမွာရွိသလဲ ဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ အဓိက အခန္းက႑လည္း သမၼတမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီရဲ႕ ဘီေဂ်ပီပါတီက ကိုဗင္ဒ္ကို ခန္႔အပ္မႈဟာ ျပည္သူပိုင္႐ုံးေတြမွာ ဟိႏၵဴအခြင့္အေရး ေျခကုပ္ ပိုအားေကာင္းလာတာကို ျပေနတယ္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
6 years Ago
Up