၁၂၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းေငြယူ

March 3, 2017

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း ၆ ခုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁၂၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းေငြယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၆ ခုအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရဆီက တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေခ်းေငြ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၅ ဘီလီယံ ရယူဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ မတ္ ၁ ရက္ေန႔က  ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ က်င္းပခဲ့တာပါ။ ေခ်းေငြရယူဖို႔ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ေတြကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ဝင္းတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေခ်းေငြေတြအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၁ ႏွစ္ကို ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္နဲ႔ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up