၀ါယာႀကိဳး

August 12, 2015

ေပ ၁၅၆၀ ရွည္ ၀ါယာႀကိဳးေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ျပသည့္ ကၽြမ္းဘားသမား(႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀စ္ေကာင္ဆင္ ျပည္နယ္ပြဲေတာ္မွာ ကၽြမ္းဘားသမား နစ္ေ၀ၚလန္ဒါက ၀ါယာႀကိဳးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ လာေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့သူေတြက အရွည္ဆုံး ၀ါယာႀကိဳးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ နစ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေပ ၁၅၆၀ ရွည္တဲ့ ၀ါယာႀကိဳးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ အတြက္ ၃၃ မိနစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ၚလန္ဒါဟာ ျမင့္မားတဲ့ ၀ါယာႀကိဳးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ ဘုရင္အျဖစ္ သူကုိယ္သူ သမုတ္ထားသလို ကမာၻမွတ္တမ္း ဂင္းနစ္ စာအုပ္မွာလည္း မွတ္တမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ဂါရာ ေရတံခြန္၊ ဂရင္း ကင္ယြန္၊ ခ်ီကာဂိုက ျမင့္မားတဲ့အေဆာက္အဦ ၂ ခု အၾကား ၀ါယာႀကိဳးေတြေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို နစ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူရဲ႕ အေဘးက ေပၚတိုရီကိုမွာ ႀကိဳးတန္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up