၀ရမ္းေျပး

October 29, 2015

ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ ၀ရမ္းေျပးကို အင္ဒုိနီးရွား ဖမ္းဆီး

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အလိုရွိေနတဲ့ ၀ရမ္းေျပးတဦးကုိ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက ျပန္ပ္ို႔ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ရာဂ်န္ဒရာ စာဒါရွီ နစ္ကာခ်ီ (Rajendra Sadashiv Nikalje) ဆုိတဲ့ ၀ရမ္းေျပးဟာ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာေအာင္ လြတ္ေျမာက္ေနၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွာ ဖမ္းမိခဲ့တာပါ။ သူ႔ကုိ လူသတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူအျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အလိုရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံကေန ကိုယ္ေယာင္ ေဖ်ာက္သြားခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔ (အင္တာပို) ကလည္း သူ႔ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ၀ရမ္းထုတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ မိုဟန္ ကူးမား (Mohan Kumar) လို႔ ေရးသားထားေပမယ့္ ၾသစေၾတးလ် ေထာက္လွမ္းေရးဘက္က ေပးပို႔တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အရ ေျခရာခံမိတာလို႔ ဘာလီ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
7 years Ago
Up