၀န္ႀကီးေျပာ

May 23, 2019

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစာရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳစုရန္ ၀န္ႀကီးေျပာ

ႏိုင္ငံသားေတြ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆုံး႐ံႈးေစဖို႔၊ မဲစာရင္းေတြ မွန္ကန္တိက်ဖို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစာရင္းကို လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ မွန္ကန္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳစုထားဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္က ဝန္ႀကီး႐ံုးမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ခရိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ “ပထမအခ်က္ကေတာ့ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔က မဲစာရင္းျပဳစုရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြနဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆုံး႐ံႈးေစဖို႔၊ မဲစာရင္းေတြ မွန္ကန္တိက်ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိ လူဦးေရစာရင္းေတြ၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေတြကို လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ မွန္ကန္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳစုထားဖို႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြအေနနဲ႔ မဲစာရင္းေတြ ႀကိဳတင္ ျပဳစုဖို႔လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာ ေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းေတြ ျပဳစုထားတဲ့စာရင္းေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ မွန္ကန္ျပည့္စုံတဲ့မဲစာရင္းကို ျပဳစုႏိုင္မယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမေတြ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာမွာ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနကိုပဲ အဓိက တာဝန္ေပး ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဌာနရဲ႕ မူလလုပ္ငန္း တာဝန္ေတြအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ေျမ/စစ္ဗဟိုေကာ္မတီက ေပးအပ္လာတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကိုလည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဝန္ႀကီးက “အခုဆိုရင္ ေထြအုပ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ၄ လေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပထမ ၃ လမွာ အသြင္သ႑ာန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာၿပီး ဒုတိယ ၃ လတာကာလမွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အႏွစ္သာရပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆီကို တင္ျပလမ္းၫႊန္မႈ ခံထားၿပီ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
3 years Ago

March 26, 2017

ဘတ္ဂ်က္မလုံေလာက္သျဖင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေျပာ

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာဟာ ဘတ္ဂ်တ္ေငြလံုေလာက္စြာ မရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဴးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဴပ္ရံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ “က်ေနာ္တို႔တေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳမွာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့၊ လုပ္ရမယ့္ စီမံကိန္းေတြကို က်ေနာတို႔ အဆိုျပဳတယ္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ ရီေကာ္မန္႔ ေပးထားတာသည္ ၂ ဒသမ ၄ သို႔မဟုတ္ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အဆိုျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းကေန က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ၂ ဒသမ ၄၉ ထရီလီယံေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ရမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က ၁ ဒသမ ၇၆ ထရီလီယံ လူႀကီးမင္း ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ လူႀကီးမင္း အဆိုျပဳထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို လူႀကီးမင္း ၂ ဒသမ ၄၉ အဆိုျပဳတာကေန ၁ ဒသမ ၇၅ ပဲ လူႀကီးရရင္ လူႀကီးမင္း ဘာလုပ္ရမလဲ။ လူႀကီးမင္း လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို လုပ္လို႔ရမလား မရဘူးလား။ ရွင္းေနတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စမ္းသပ္တာပဲ စမ္းသပ္လို႔ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခြင့္မရပါဘူး။” ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Teaching and Learning ကို ႏွစ္စဥ္္ Traning လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ကို တင္ျပေတာင္းဆို ထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုနွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၁၇၆၀ သာရရွိတာျဖစ္ေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ကထက္ေတာ့ ဘတ္ဂ်တ္ေငြ ၃၈ ဘီလီယံပိုေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ “မေလာက္ႏိုင္လို႔ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘူးဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္ဘူးေလ။ သူလည္းေျပာ သြားမယ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္ျခမ္းကလည္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးအတုိင္း အတာနဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္ဟာေတြကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေငြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္တာေတာ့ သူတို႔၀န္ႀကီး ဌာနက ရည္မွန္းထားတာႀကီးကေတာ့ အျပည့္အ၀ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုတာ က်ေနာ္လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ့္ဘက္ကကလည္း တြန္းအားေပးမယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေပးရမယ္။” လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ KG တန္းမွာ တႏွစ္ကိုေက်ာင္းသား ၁ ဘီလီယံ တိုးတက္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းထြက္မႈမရွိဘဲ အေျခခံပညာအဆင့္မွာ သင္ယူေနမယ္ဆိုရင္ ပညာေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
6 years Ago
Up