၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုအမည္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၂ ဦး ရွင္းလင္း

May 19, 2016

၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုအမည္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၂ ဦး ရွင္းလင္း

၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို အမည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မေန႔က ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္၊  တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ သ၀ဏ္လြႊာပို႔ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးနဲ႔ တိုင္းရငး္သားေရးရာ၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္တို႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းခဲ့ဲၾကပါတယ္။ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ပုံ၊ အားကစား ေ ၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ဆက္စပ္မႈ၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမွာ အားစားကိုထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူက“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တုိးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးအဆင့္နဲ႔အညီ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဓေလ့ထံုးစံေျပာင္းလဲလာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ မကူးစက္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါမ်ား၊ အသက္ႀကီး ရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မယ့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးတာနဲ႔ တခ်ိန္ထဲ အားကစားက႑ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာေတြ ဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ယခင္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ေပါင္းစပ္တာဟာ အလြန္သင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနလို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုပါတယ္”လို႔  ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္ကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၈ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒကို ကိုးကားၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပပါတယ္။ “ဥပေဒရဲ႕ အခန္း ၁ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ အပိုဒ္ ၂(ခ)မွာ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုသည္မွာ ဒီ ဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကို ဆုိလို သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပုဒ္မ ၆ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဟာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထား ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူလအတည္ျပဳထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအမည္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳဖို႔ တင္ျပပါတယ္” လို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပန္ လည္ရွင္းလင္းတာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ရယူတာေတြကို လာမယ့္အပတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up