၀က္သက္ေရာဂါ

September 4, 2016

၀က္သက္ေရာဂါ ကူးစက္ခံခဲ့ရသည့္ နာဂေဒသ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဝက္သက္ကူးစက္ေရာဂါမွာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေနထိုင္တဲ့အိမ္မွာ ေလဝင္ေလထြက္နဲ႔ အလင္းေရာင္ေကာင္းမြန္စြာ မရ႐ွိတာေၾကာင့္ အသက္႐ူၾကပ္ခ်င္း၊ ေခါင္းကိုက္ခ်င္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္းနဲ႔ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ေရာဂါေတြအတြက္ ဆက္လက္ကုသေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈ၊ လူေနမူဘဝနိမ့္က်မူ၊ က်န္းမားေရး အသိပညာ နိမ္႔က်မႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမူမ်ားေနၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ကူညီပံ့ပိုးမူ အားနည္းေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - အိမ္ခိုင္ၿမဲ
5 years Ago
Up