ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ

February 7, 2017

ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA) ဖ်က္သိမ္းမည္

  ျမန္မာႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA) ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာအာကာမုိးက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သားငါးက႑တုိးတက္ဖို႔နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုဖုိ႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ဆိုတဲ့ MICA ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ဳိးျပဳမႈမရွိဘဲ လူတစ္စုက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ MICA ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးရင္ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ သိမ္းဆည္းရယူထားတဲ့ စက္ရံုေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေျမယာေတြကို မည္သို႔စီမံထားေၾကာင္းနဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲထားမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိ႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒီအဆုိကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔နဲ႔ ၇ ရက္ေန႔မွာ  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က MICA ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သလုိ ဖ်က္သိမ္းရာမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ ဥပေဒေရးရာရႈေထာင့္က သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ “MICA ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္နည္းစနစ္အေပၚမွာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္အေနအထားနဲ႔ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအပိုင္း အားနည္ခ်က္ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ဒီအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကေနၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ကိစၥကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းရာမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ ဥပေဒေရးရာရႈေထာင့္က သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦးလွေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ ျပန္ၾကားတဲ့သေဘာထားနဲ႔အညီ MICA ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ၿခံ၊ စက္ရံု၊ ေျမယာေတြကို သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာနကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတုိ႔နဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းတဲ့ ကိစၥမွာလည္း ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း ရွင္းလင္းဖို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ေတြရယူၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ MICA ဖ်က္သိမ္းဖို႔အဆုိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၀ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆုိကို သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up