ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

January 16, 2018

ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

  ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္ၾကပါတယ္။ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာေထာင္လြန္းဆီဆုလစ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း လၽွပ္စစ္က႑အပါအဝင္ က႑ ၃ ခုမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား  လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးက႑နဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္္ တိုက္ဖ်က္္ေရးက႑တို႔မွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲႏွင့္ ဇီဝျဒပ္ထု စြမ္းအင္ႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာ၊ ဆန္းသစ္ေသာျဒပ္ပစၥည္းသိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဂဟေဗဒႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ တိက်တိုင္းတာနည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီတဲ့ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္မ်ားနဲ႔ အလွအပေရးရာ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ က႑မ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားက႑မွာ ဘယ္လို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကို အစိုးရ သတင္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လၽွပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တခုမွာေတာ့ ဌာနတာဝန္ရွိသူတဦးက လာအိုႏိုင္ငံက လၽွပ္စစ္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္မွာ ျပန္လည္စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း လၽွပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လာမယ့္ ၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြက္ လၽွပ္စစ္မီး ဖူလံုေအာင္ စီမံလုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံကူညီၾကဖို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔  လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေထာင္လြန္းဆီဆုလစ္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈ အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတိုုးျမႇင့္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံကူညီေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ သမၼတ႐ုံးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up