ျမန္မာ႐ုိးရာ အတာႏွစ္ကူး ေခါင္းေဆးမဂၤလာ (ဓာတ္ပုံ)

April 14, 2016

ျမန္မာ႐ုိးရာ အတာႏွစ္ကူး ေခါင္းေဆးမဂၤလာ (ဓာတ္ပုံ)

ျမန္မာ႐ိုးရာ အတာႏွစ္သစ္ကူး ႐ိုးရာ တေရာ္ကင္ပြန္းနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း ဓေလ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးခ႐ုိင္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ အထက္စသာရြာမွာ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏိုင္    
6 years Ago
Up