ျမန္မာႏွင့္အစၥေရး အထူးပတ္စ္ပို႔ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္

June 13, 2017

ျမန္မာႏွင့္အစၥေရး အထူးပတ္စ္ပို႔ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အစၥေရးႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား သံတမန္နဲ႔ အထူး/ ဝန္ထမ္းႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြအတြက္  ျပည္ဝင္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွာ  လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့  ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ဖို႔အတြက္ ျပည္ဝင္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ဟီဘ႐ူး ၃ ဘာသာနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္နဲ႔ အထူး/ဝန္ထမ္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြအတြက္ ရက္ ၉၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္တဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္နဲ႔  အထူး/ဝန္ထမ္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြအၾကား ခရီးသြားလာေရးကို အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - Ministry of Foreign Affairs Myanmar
4 years Ago
Up