ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏႈန္း ကမၻာ့လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္သာရွိ

April 29, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏႈန္း ကမၻာ့လ်ာထားခ်က္၏ ထက္ဝက္သာရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးအသက္ ၆ လျပည့္တဲ႔အထိ မိခင္ႏို႔တမ်ဳိးတည္း တိုက္ေကြ်းႏႈန္းက ကမၻာ့လ်ာထားမႈရဲ႕ ထက္ဝက္ပဲရွိတယ္လို႔ သုေတသနအသစ္တခုက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔နဲ႔ Alive & Thrive အဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ သုေတသနရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက မိခင္အားလံုးနီးပါးဟာ မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကြ်းၾကေပမယ့္ အသက္ ၆ လျပည့္တဲ့အထိ မိခင္ႏို႔တမ်ဳိးတည္း တိုက္ေကြ်းခံရတဲ့ ကေလးက ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလို တမ်ဳိးတည္းတိုက္ေကြ်းဖို႔က ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး မိခင္ႏုိ႔တမ်ဳိးတည္း တုိက္ေကၽြးဖုိ႔ ကမၻာ့လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၆ လျပည့္တဲ့အထိ မိခင္ႏို႔တမ်ဳိးတည္း တိုက္မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြ ေသဆံုးတာရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာနဲ႔ အဆုတ္အေအးမိေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလး ၁၆၃၆ ဦးရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ၿပီး ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆံုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မယ္လို႔ သုေတသနရလဒ္က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိခင္ႏို႔ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တုိက္ေကြ်းမယ္ဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ခုလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ သက္သာသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မတိုက္လို႔ အစားထိုး အစားအစာေတြ ေကြ်းေမြးရတဲ့စရိတ္က လစာနိမ့္ အလုပ္သမားတေယာက္ လစဥ္ဝင္ေငြရဲ႕ သံုးပံုတပုံ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အစိုးရဌာနေတြမွာ မီးဖြားခြင့္ကို ၆ လအထိ ေပးေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ပုဂၢလိက ဌာနေတြမွာေတာ့ ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ပတ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up