“ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား”

March 16, 2017

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား” စာအုပ္ မိတ္ဆက္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတာဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ႏုုိင္ဦး ေရးသားျပဳစုုတဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား” စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲကုုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမ မွာ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီစာအုုပ္ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾကားကာလအထိ အရင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ရရွိခဲ့ၾကတဲ့ သင္ခန္းစာေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကုုိ ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေရးသားထားတာလုိ႔ ဦးေအာင္ႏုိ္င္ဦးက ေျပာပါတယ္။ မိတ္ဆက္ပြဲကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕နဲ႔ အရင္ MPC အဖြဲ႔ေဟာင္းက အစုအဖြဲ႔ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား” စာအုပ္ကို The Centre for Peace and Conflict Studies (CPCS) က ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ထုတ္ေဝခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up