ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ရွိေန

January 16, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ရွိေန

  ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို ေပးစရာအေၾကြး ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ  အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၅၇၁ေက်ာ္ရွိေနတယ္လုိ႔ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေဝငွထားတဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၉၀၀ ေက်ာ္ ေပးဆပ္ဖို႔ ရွိေနၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးဆပ္စရာအေၾကြး ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနက ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔  စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ရဖို႔ ရွိေနတာပါ။ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းအရ ၂၀၁၈ ဧၿပီကေန စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စုစုေပါင္းရေငြက ၈၄၉၂ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္းေပါင္း ရွစ္သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္) ျဖစ္ၿပီး သံုးေငြက ၁၀၆၇၈ ဘီလီယံ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုေငြ ၂၁၈၆ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္) ျဖစ္တယ္လို႔ လ်ာထားပါတယ္။
4 years Ago
Up