ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေလယာဥ္ကြင္း

February 27, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး ၃၄ ကြင္းသာ အသံုးျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး အဲ့ဒီထဲ ၃၄ ခုပဲ အသံုးျပဳေနတယ္လို႔ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ၃ ခု အပါအဝင္ ေလဆိပ္ ၃၄ ခုပဲ အသံုးျပဳေနတာလို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔က လုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း လံုျခံဳေရးေကာ္မတီစည္းေဝးပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးပြဲမွာ ဝန္ႀကီးက လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သင္ခန္းစာယူ ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလဆိပ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ ေလယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ား လံုျခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up