ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုးက်ားေကာင္ေရ ၂၂ ေကာင္ခန္႔သာ ရွင္သန္က်က္စား

July 29, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုးက်ားေကာင္ေရ ၂၂ ေကာင္ခန္႔သာ ရွင္သန္က်က္စား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုးက်ားေကာင္ေရ ၂၂ ေကာင္ေလာက္ ရွင္သန္က်က္စားေနတယ္လို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔က်ေရာက္တဲ့ ကမာၻ႔က်ားမ်ားေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တက္ဆင္ထားတဲ့ ကင္မရာ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ကေန ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး မွတ္တမ္းမတင္ရေသးတဲ့ သဘာဝေတာေတြ က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔ သစ္ေတာဌာနက ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဧရိယာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္မွာ က်ားေတြက်က္စားျပီး ဧက ၁၂ သန္းေလာက္ရွိပါတယ္။ က်ားေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ အထက္ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီ-ေဒါနေတာင္တန္းေတြမွာ အဓိက က်က္စားၾကတာပါ။ ကမာၻေပၚမွာ သဘာဝက်ားေကာင္ေရ ၄၀၀၀ ေအာက္သာက်န္ရိွေတာ့ျပီး ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္မူေတြေၾကာင့္ မၾကာမီ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အႏၱရာယ္ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ကမာၻ႔က်ားမ်ားေန႔မွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
2 years Ago
Up