ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ျပေန

A d v e r t i s e m e n t With Us

April 7, 2016

ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ျပေန

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၁၆၉ ဒသမ ၈ဝ သန္းရွိၿပီး  ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ဝ၂၇ ဒသမ ဝ၆ သန္း ရွိခဲ့တယ္လို႔  ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားၿပီး အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဧၿပီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း နယ္စပ္ပို႔ကုန္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးဟာ ကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၇၁ ဒသမ ၃၇ သန္းပဲရွိၿပီး စုစုေပါင္းသြင္းကုန္တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ၉၈ ဒသမ ၄၃ သန္းထိပိုမ်ားေနတဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီတလထဲမွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၁၇၃ ဒသမ ၂၁သန္း  သြင္းကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၃၆ဝ ဒသမ ၆၁ သန္းရွိခဲ့လို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၇ ဒသမ ၄ဝ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up