ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

November 5, 2015

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုု၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကိုု အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးနဲ႔ ဂ်ပန္က ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ မစၥတာ နာကာဂါ၀ါ မာဆာဟာ႐ူ (Mr.Nakagawa Masaharu) နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း မစၥတာ အီဒါ ဆတ္ဆူကီ (Mr.Eda Satsuki) တိုု႔ အပါအ၀င္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄ ဦး၊ ဂ်ပန္ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္အန္ဂ်ီအိုုေတြက ၄ ဦး၊ စုုစုုေပါင္း ၈ ဦး ပါဝင္ပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဟာ ၂ ဖြဲ႔ခြဲၿပီး ရန္ကုန္အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကိုပါ သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲကို မိမိတိုု႔ သြားၿပီး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးမႈေတြမွာ မသမာမႈ၊ မတရားမႈေတြ အဟန္႔အတား တခုုအျဖစ္ အက်ိဳးရွိေစခ်င္လိုု႔ သြားမွာပါလိုု႔လည္း မစၥတာ နာကာဂါ၀ါ မာဆာဟာ႐ူက ဆိုုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာတဲ့ မစၥတာ အီဒါ ဆတ္ဆူကီကေတာ့ အေရွ႕တီေမာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂ ႀကိမ္ သြားေရာက္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up