ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး ကြ်န္းပင္အား ဗန္းေမာက္တြင္

May 22, 2017

ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး ကြၽန္းပင္အား ဗန္းေမာက္တြင္ သစ္ေတာဌာနမွ ထိန္းသိမ္းထား

လံုးပတ္ ၂၆ ေပေက်ာ္ရွိတဲ႔ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုးကြ်န္းပင္ႀကီးဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းက်င္ႀကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ ရွိၿပီး သစ္ေတာဌာနက ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအပင္ကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္ မွာ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ရင္စုိ႔လံုးပတ္ ၂၆ ေပ ၄ လက္မ ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ တိုင္းတာရာမွာေတာ့ ရင္စုိ႔လံုးပတ္ ၂၆ ေပ ၈ လက္မအထိ တိုးတက္ႀကီးထြားလာတယ္လို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကြ်န္းပင္ကေတာ့ ျပင္ဦးလြင္မွာရွိပါတယ္။ တတိယအႀကီးဆံုး ကြ်န္းပင္ကေတာ့ ကသာခ႐ုိင္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မုတ္ဝႀကိဳးဝိုင္းမွာ ရွိၿပီး ရင္စုိ႔လံုးပတ္ ၂၃ ေပ ၁၀ လက္မ ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - စစ္ကိုင္းတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန
6 years Ago
Up