ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး စာရင္း ထြက္ေပၚ

January 24, 2018

ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး စာရင္း ထြက္ေပၚ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္းကို http://indapaper.com ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခ်မ္းသာဆံုး အမွတ္စဥ္ ၁ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေတဇကို ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိတယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားတာပါ။ အမွတ္စဥ္ ၂ ေနရာမွာေတာ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ရွိေနၿပီး သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဦးျပည္ေအာင္နဲ႔ ဦးေနေအာင္တို႔က ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံနဲ႔  ရပ္တည္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ ၄ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ရွိေနၿပီး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ ၅ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေအာင္သက္မန္းလို႔ ေဖာ္ျပထားကာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ ၆ ေနရာမွာေတာ့ ဦးမိုက္ကယ္မိုးျမင့္က ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံနဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး သူ႔ေနာက္ အမွတ္စဥ္ ၇ ေနရာမွာေတာ့ ဦးေနဝင္းထြန္းက ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ အသီးသီး ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ ဦးေဌးျမင့္ကေတာ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံနဲ႔ အမွတ္စဥ္ ၈ ေနရာမွာ ရွိေနတာပါ။ အမွတ္စဥ္ ၉ ေနရာမွာေတာ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ ဦးခင္ေရႊက ရပ္တည္ေနၿပီး အမွတ္စဥ္ ၁၀ ေနရာမွာေတာ့ ဦးအိုက္ထြန္းကို ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-Indapaper
3 years Ago
Up