ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အေျခအေနဆိုင္ရာစစ္တမ္း ထုတ္ျပန္

May 5, 2016

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အေျခအေနဆိုင္ရာစစ္တမ္း ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ရရွိမႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက Green Hill ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအေျခအေနဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတခုကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ စစ္တမ္းကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ၃ ခု ေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ဒီစစ္တမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မီးရၿပီး ေက်းရြာ ၃၈၀၀၀ က လွ်ပ္စစ္မီးမရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္တိုင္းမီးရရွိဖုိ႔ အိမ္တအိမ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀  ေလာက္ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္းမီးအသံုးျပဳေနတဲ့ အေျခအေနကလည္း သံုးပံု ႏွစ္ပံု ေလာက္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါေတြက ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးမႈခဲ့ၾကပါတယ္။ CAFOD၊ IIED နဲ႔ IESR အဖြဲ႔ ၃ ခုက လွ်ပ္စစ္ခ်ဳိ႕တဲ့ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို ကူညီေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈေတြ လာေရာက္ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up