ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္

March 8, 2019

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆက္ထားေရး အီးယူသံအမတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဆြးေႏြး

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္လက္ထားရွိဖို႔  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ မေန႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သံအမတ္ႀကီး ခရစၥတင္ရွမစ္တို႔ မေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ အီးယူနဲ႔ ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာေစေရး၊ ပါလီမန္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔ အျခားဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး၊ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္ထားရွိေရး စတာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up