ျမန္မာ့စီးပြားေရး  ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

January 19, 2018

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာမည္ဟု IMF ခန္႔မွန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ကုန္ဆုံးမယ့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္လာမယ္လို႔  ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF) က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့တဲ့ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားျပားခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ IMF ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ရတာကို  ေက်ာ္လြန္လာၿပီး  စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑က အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈဟာ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ကုန္တင္ပို႔မႈပမာဏရဲ႕ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကျဖစ္ၿပီး  လုပ္သားအင္အား အားလုံးရဲ႕ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးထားတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေအာက္စဖို႔ဒ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုရဲ႕ သုေတသန အစီရင္ခံစာမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ေတြ တင္ပို႔မႈအျပင္ ျပည္တြင္းထုတ္ အထည္အလိပ္နဲ႔ အေသးစားထုတ္ကုန္ေတြ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးက႑ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီနဲ႔  ဇူလိုင္လေတြ အတြင္း လူသုံးကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရမႈဟာ အရင္ႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီး တိုးတက္လာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ ျမင့္တက္မႈဟာ မူလရွိေနတဲ့ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း IMF ရဲ႕ ၂ဝ၁၈  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ  ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up