ျမန္မာ့ငလ်င္ ကုလေစာင့္ၾကည့္

April 15, 2016

ျမန္မာ့ငလ်င္ ကုလေစာင့္ၾကည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေဘးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး Ms. Janet Jackson က ျမန္မာအစိုးရကို ပံံ႔ပိုးကူညီေနၿပီး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ ဧၿပီ ၁၄ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေနရာမွာ ေဝလံေခါင္သီေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး အသက္ေသဆံုး မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ႀကီးမားစြာပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္ လို႔ ေၾက ညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ညပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းဗဟိုျပဳတဲ့ အင္အားျပင္းငလ်င္တခု လွုပ္သြားခဲ့ၿပီး ငလ်င္ေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္မရွိသလို ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈလည္း နည္းတယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up