ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ တြင္းအမွတ္ ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂ မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ႔ရွိ

September 26, 2018

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ တြင္းအမွတ္ ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂ မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ႔ရွိ

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 မွာ တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ တြင္းအမွတ္ ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂ ကေန သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ႔ရွိတယ္လို႔ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ အခမ္းအနားနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂ ကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္မွာ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ရည္မွန္းအနက္ ၄၈၅၀ မီတာအထိတူးေဖာ္ခဲ့ကာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔အသားတင္ထုတ္ယူ ရရွိႏိုင္မယ့္ သဲေၾကာအထူ ၄၀ မီတာခန္႔ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခုအခါသဲေၾကာကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း Drill Stem Test (DST) ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလို ေ႐ႊရည္ထြန္း-၂မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ ထုတ္ယူရရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ ေတြ႔ရွိရလို႔ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 ထဲမွာ အကဲျဖတ္တြင္း/ ရွာေဖြေရးတြင္းေတြ ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွာေဖြျခင္းျဖင့္  စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔ ဆက္လက္မယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 မွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေတြဦးေဆာင္တဲ့ MPRL E&P ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Woodside Energy (Myanmar)ကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Total E&P Myanmar ကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အစုရွယ္ယာအခ်ိဳးက်ပါဝင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ကမ္းလြန္ရွိ လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 မွာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းနဲ႔  MPRL E&P ကုမၸဏီတို႔အၾကား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ ကို ၂၀၀၇ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ကမ္းလြန္ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Woodside Energy (Myanmar) ကုမၸဏီနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Total E&P Myanmar ကုမၸဏီတို႔က ေနာက္မွ  ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့တာလို႔ အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MOI
3 years Ago
Up