ျမန္မာေက်ာင္းသားကေလးမ်ား

July 21, 2015

ငယ္ရြယ္စဥ္ခါ ပညာရွာ (ဓာတ္ပုံ)

ပညာေရးအသုံးစရိတ္ အနည္းဆုံး ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ႀကိဳးစား ပညာ သင္ၾကားေနၾကရတဲ့ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား။  
6 years Ago
Up