ျမန္မာအလုပ္သမား

December 17, 2018

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မိသားစုထံ တရား၀င္ေငြလႊဲပုိ႔မႈ တုိးတက္လာ

ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္တဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကေန မိသားစုထံ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းက ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔မႈဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ မ်ားစြာ တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တြံေတးမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္လြင္ရဲ႕ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြထံက ျပန္လည္ေပးပို႔တဲ့ ေငြေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားတာပါ။ “အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မိသားစု လႊဲပုိ႔ေငြမ်ားကုိ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ လြယ္ကူ၊ လွ်င္ျမန္၊ ေခ်ာေမႊ႔စြာ ေပးပုိ႔ႏုိင္ေရး၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေစလႊတ္သည့္အင္ဂ်င္စီမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၈ ခု ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၾသဂုတ္လမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၉၀၀၀ေက်ာ္ျဖစ္လာတာကုိေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မိသားစုလႊဲပုိ႔ေငြမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ျခင္းဟာမ်ားစြာတုိးတက္မႈရွိလာတာကို ေတြ႕ရွိရၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ GDPမွာ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရ့ဲ မိသားစု လႊဲပုိ႔ေငြမ်ားသည္  မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ” ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားေတြထံက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲပုိ႔ေငြဟာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ႏွစ္မွာ GDPရဲ႕ ၀.၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ GDPရဲ႕ ၁.၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလုပ္သားဦးေရနဲ႔ ၀င္ေငြအေျခအေန ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာ့  မိသားစုလႊဲပို႔ေငြဟာ နည္းပါးေနေသးတယ္လုိ႔ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ “ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလုပ္သားဦးေရနဲ႔ ၄င္းတုိ႔ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြအေျခအေနအရ ခ်ိန္စၾကည့္ပါက ၄င္းတုိ႔ လႊဲပုိ႔ေနေသာ မိသားစု လႊဲပို႔ေငြသည္ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရား၀င္ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ရန္ အခက္ခဲမ်ားရွိသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဟြန္ဒီေငြလႊဲစနစ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မိသားစု လႊဲပုိ႔ေငြကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ားက  ဟြန္ဒီစနစ္ျဖင့္ ေငြလႊဲပုိ႔ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္မ်ား မရရွိသည့္အျပင္ စာရင္းဇယားမ်ားလည္းမရရွိျခင္း၊ တခ်ဳိ႔ဟြန္ဒီေငြလႊဲ လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေငြလိမ္လည္ျခင္း စတဲ့ျပႆနာမ်ား ရွိပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိခ်ိန္မွစၿပီး တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ေငြေပးပုိ႔ႏုိင္ေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။” ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကစလုိ႔ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္လုိသူေတြကုိ တရား၀င္ ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါဥေပဒအရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္ရ  ေအဂ်င္စီေတြကုိ ခြင့္ျပဳၿပီး ျပည္ပသုိ႔ အလုပ္သမားေတြ တရား၀င္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ခုအခါမွာ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရ ေအဂ်င္စီစုစုေပါင္း ၂၅၈ ခုရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကစလို႔ ျပည္ပသုိ႔ အလုပ္သမားေတြ ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏုိင္ငံရွိခဲ့ေပမယ့္ ခုအခါမွာ မေလးရွား၊ ကုိးရီးယား၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ယူေအအီး၊ ကာတာ၊ မကာအုိ၊ ေဂ်ာ္ဒန္ စုစုေပါင္း ၉ ႏုိင္ငံကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက  အလုပ္သမားေတြ တရား၀င္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနပါတယ္။ ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားဦးေရအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ  ၅၁၉၄၆၁ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၆၁၈၉၇ ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၾသဂုတ္လအထိ ၁၅၀၆၁၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ားစုက မေလးရွား၊ ထုိင္းနဲ႔ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံေတြကို ေစလႊတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြကို တရားမ၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရအတြက္ကလည္း သန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနၿပီး တရား၀င္သြားေရာက္သူ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။
4 years Ago

December 15, 2018

ထိုင္းအခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ေက်ာ္ ေကာ့ေသာင္းေရာက္ရွိ

ထိုင္းနိုင္ငံ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ေက်ာ္ဟာ ရေနာင္းၿမိဳ႕မွတဆင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို ဒီဇင္္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပန္လြတ္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၄၂ ဦးကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မဥဴသကခန္းမမွာ ယာယီထားရွိၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနသူေတြကို က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးၿပီး အစားအေသာက္ေတြေက်ြးေမြးကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက စာရင္းေကာက္ယူၾကပါတယ္။ “ဒီေရာက္လာတဲ့လူ ၄၂ ဦးမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နိုင္ငံ မတရားခိုး၀င္မႈေပါ့။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔က အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဖမ္းမိထားတဲ့သူေတြစုၿပီး ထိုင္းလ၀ကကို ပို႔တာပါ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့႔ အဖမ္းခံရတာေတြပါ” လို႔ နယ္ျခားေကာ္မတီ၀င္တဦးက ေျပာပါတယ္။ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕မွ ကိုသန္းေဝက “က်ေနာ္က မေလး႐ွားကို သြားမလို႔ပါ။ ျမန္မာကေနအထြက္ ထုိင္းထဲအဝင္မွာ အဖမ္းခံရတာပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းအခ်ဳပ္မွာ တလေက်ာ္ၾကာပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ တနသာၤရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြက ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ စီစဥ္ေပးၿပီး ေနရပ္ျပန္ခိုင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထိုင္းအခ်ဳပ္မွ ျပန္လြတ္လာသူေတြကို လက္ခံၿပီး ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးေနတာ ႏိုဝင္ဘာ နဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္အထိ လူဦးေရ ၂၀၀ နီးပါးရွိသြားၿပီလို႔ လဝကစာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။
4 years Ago
More News
Up