ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

July 16, 2015

ျမန္မာ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ ကမၻာေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေထာက္ခံ

ျမန္မာအစိုးရ အဆိုျပဳထားတဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခ တေန႔ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့အေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးေတြ ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ေတြက ဇူလိုင္ ၁၄ နဲ႔ ၁၅ ရက္ေတြမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ အလုပ္သမား တရားမွ်တေရးအဖြဲ႔ (အက္ဖ္အယ္လ္ေအ) နဲ႔ ယူေက အေျခစိုက္ က်င့္၀တ္လိုက္နာ ကုန္သြယ္စီးပြားအဖြဲ႔ (အီးတီအိုင္) ေတြက အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရထံ စာေရးသား ေပးပို႔ထားတယ္လုိ႔  သီးျခားထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အီးတီအိုင္အဖြဲ႔မွာ Tesco, H&M၊ Gap စတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ အ၀တ္အထည္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ပါ၀င္ၿပီး အက္ဖ္အယ္လ္ေအအဖြဲ႔မွာေတာ့ အားကစားပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ Adidas အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုက ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးထားတာပါ။ အီးတီအိုင္အဖြဲ႔၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာရဲ႕ အနည္းဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္ကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြပါ ခ်န္မထားဘဲ ႏုိင္ငံတ၀န္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းဖို႔ အစိုးရထံ စာေရး ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လစာဟာ တျခားလုပ္ငန္းေတြထက္ နည္းေနမယ္ဆိုရင္ ဒီက႑မွာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္အားကို ထိန္းထားႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ လုပ္အားခကို မရဘဲ မတရားသျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရတာမို႔ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းတာနဲ႔ မၿငိမ္မသက္ေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အီးတီအိုင္ ဒါ႐ုိက္တာ ပီတာ မက္အယ္လ္လီစတာကေတာ့ ပထမဆံုး အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ က႑တခုက အလုပ္သမားေတြကို ပိတ္ပင္မထားဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မျဖစ္ေရး ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔နဲ႔ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေရးအတြက္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ ကူညီေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုတယ္လို႔  ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကို လိပ္မူေပးပို႔ထားတဲ့ (အက္ဖ္အယ္လ္ေအ) ရဲ႕ စာမွာေတာ့   ကုန္ထုတ္ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္သားအားလံုးအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖိနပ္လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္စည္ပင္ တုိးတက္ေနတာကို ျမင္ေတြ႔လုိတယ္၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးေတြ တရားသျဖင့္ မွ်မ်တေပးတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အစုုိးရက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက တရက္ကုုိ အနည္းဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးဖုိ႔  အဆိုျပဳထားတာပါ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ တရက္ကုုိ က်ပ္ ၂၅၀၀ ပဲေပးႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းနဲ႔ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ရင္ စက္႐ုံေတြ ပိတ္ပစ္မယ္လို႔ ေျပာထားသလို အလုပ္သမားေတြကလည္း တေန႔ က်ပ္ ၄၀၀၀ ႏႈနး္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။
6 years Ago
Up