ျမန္မာသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ

July 9, 2015

၂၀၁၅ အလြန္ ျမန္မာသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ - လူထုအျမင္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လာမယ့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းမွာ ျမန္မာသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲဆိုတာ သေဘာထားအျမင္ေတြေရးသားခဲ့ႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမယ့္ သင္အႀကဳိက္ႏွစ္သက္ဆံုး သမၼတ တဦးကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ [yop_poll id="45"]
6 years Ago
Up