ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေန

June 28, 2018

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေန

ျမန္မာျပည္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ အခုထက္ပိုု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ လိုသလိုု အခ်က္အလက္ေတြကိုု ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ျပည္သူေတြဆီေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖိုု႔ လိုတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၈ ရက္က ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား သတၱမပံုုမွန္အစည္းအေဝး လႊတ္ေတာ္ပံုုမွန္အစည္းအေဝး သံုုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ရာမွာ ပြင့္လင္းျမန္မာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား သတၱမပံုုမွန္အစည္းအေဝးေတြကိုု ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ကေန မတ္လ ၃၀ ရက္ ထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကိုု ၃၂ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကိုု ၃၃ ရက္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကိုု ၂၂ ရက္ျပဳလုုပ္ခဲ့တယ္လိုု႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သတၱမပံုုမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ အမ်ဳိးသား၊ ျပည္သူ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သံုုးရပ္လံုးမွာ စတင္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၁၉ ခုုရွိၿပီး ေဆြးေႏြးဆဲဥပေဒ ၃၅ ခုုကိုု ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လိုု႔ည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၂ခုုကိုု ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳႏိုုင္ခဲ့ၿပီး ဆ႒မအႀကိမ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔က်န္တဲ့  အဆိုု ၂ခုုနဲ႔ သတၱမအႀကိမ္မွာတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆို ၁၀ ခု စုုစုေပါင္း အဆို ၁၂ခု ေဆြးေႏြးၿပီး အဆို၃ ခုကေတာ့ အတည္ျပဳႏိုုင္ခဲ့တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up